Vandat ek ‘n ma geword het, het my lewe aansienlik besiger geword. Wanneer ek van die werk af kom, dan begin die roetine by die huis. Kinders moet gebad word, almal moet kos kry, ons moet lekker speel, doeke moet geruil word en bottels moet gewas word. Ek en my man weet albei dat stiltetyd saam die gesin belangrik is, maar dit is nie altyd so maklik om nog ‘n uur in die dag op sy te sit om saam rondom die Bybel stil te word nie.

Ek lees toe nou die dag ‘n boekie van Mark Holmen waarin hy ‘n klomp mites rondom stiltetyd by die huis bespreek. Een van die mites wat hy bespreek is die mite dat jy alles moet stop om stil te word as gesin. Ek wonder toe by myself, as ek nie noodwendig hoef te stop om saam my gesin stiltetyd te hou nie, hoe hou ek dit?

Die verhaal van Moses se roeping kom toe by my op. Moses is besig met die gewone dinge van sy dag, besig om vee op te pas en ewe skielik, daar in die veld by ‘n boom, het God ‘n ontmoeting met Moses. In Eksodus 3:5 staan daar “Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan , is heilige grond.” ‘n Gewone ruimte word verander in ‘n heilige ruimte toe Moses bewus word van God wat by hom is.

Miskien is dit wat Mark Holmen bedoel as hy sê ons hoef nie te stop om saam stil te word nie. Dalk kan ons in ons gewone dag meer intensioneel saam bewus word van God wat teenwoordig is en so ‘n gewone ruimte omskep in ‘n heilige ruimte.

Daarom as jou lewe ook besig is en jy wonder waar jy as gesin saam gaan stilword. Dink aan ‘n ruimte of ruimtes waar jy en jou gesin (of dele van die gesin) in elk geval saam is. Dit kan wees terwyl julle eet, voor julle gaan slaap, as jy skool toe ry ens. Probeer dan as gesin om in hierdie tye meer intensioneel bewus te wees dat God teenwoordig is, deur saam te gesels oor jou dag, saam Bybel te lees, te bid ens. Wanneer ons dit gebruik wat reeds tot ons beskikking is, sal stiltetyd nie nog ‘n las op ons skouers wees nie, maar ons sal leer om gewone ruimtes te omskep in heilige ruimtes waar ons as gesin saam God se teenwoordig kan beleef. Kort voor lank sal ons dan ook besef dat elke oomblik eintlik heilig is, want God is elke oomblik by ons.