Gemeentes rapporteer: Ons kinders (en volwassenese) ken nie meer die Bybel nie. Daarom sê die Taakspan van die Algemene Sinode: Terug na die Bybel self!

Vertel die Bybelse verhale uit die Bybel self. Moenie rondspring nie. Neem een groep verhale, plaas dit op een paneel en ‘parkeer’ ‘n ruk daar. Bou dan ‘n groot storielyn uit ‘n paar panele. Plaas portrette van belangrike Bybelkarakters op die regte plekke op die panele. Gebruik nog prente om die verhale en verbande te onthou. Dit is die LP3 benadering (Lyne, panele, portrette en prente).

Om gemeentes te help, is daar so ‘n visuele storielyn, met 12 panele, 30 karakters uit die Christendom en nog prente wat saam met die Bybel gebruik kan word, ontwikkel. Om nog meer te help, word daar ook elke jaar ‘n Handleiding vir leiers en twee werkboekies uitgegee – een vir Graad 1-3 en ‘n tweede vir Graad 4-6.

Oor die volgende drie jaar sal daar nog drie Handleidings met werkboeke verskyn.

Hierdie materiaal is die nuutste materiaal vir die Laerskool-groepering.