Kindfase 6-12 jaar

  • Fisiese ontwikkeling
  • Verstandelike ontwikkeling
  • Sosiale ontwikkeling
  • Geloofsontwikkeling

Hierdie geloofsfase begin om sigbaar te word tussen 5 en 7 jarige ouderdom en duur gewoonlik tot die vroeë adolessensie 11 tot 13 jaar.  Sommige volwassenes word die beste deur hierdie geloofsfase beskryf. Een van die mees belangrikste eienskappe tydens hierdie fase van geloof is wat Piaget konkrete optrede noem: Die gebruik van voorlopige en eenvoudige vorms van redenering op ’n konkrete vlak. Kinders en mense op hierdie vlak van geloof hou van stories maar verstaan dit letterlik. Hulle het ook ’n ingeboude sin vir regverdigheid.

In die hart van elke gemeente se kultuur is ’n “frame of mind” (Myth)  – ’n gemeenskaplike storie wat die identiteite van die lede vorm en hulle leer om die wêreld in verhouding met God te sien. Sonder enige twyfel is een van die grootste take van gemeentes in hierdie fase om geleenthede te skep  waar kinders hierdie storie van die gemeente kragtig as ’n soort voorskou kan hoor, sien en beleef. Die Christelike “frame of mind” behoort in hierdie fase vir kinders geleer en gewys te word en hulle behoort dit te beleef dat dit nie net woorde is nie, maar eg. Nog ’n uitdaging is dat hulle daarmee en met die geloofsgemeenskap kan en wil identifiseer. Wanneer ouers dus besig is om elke dag hulle Christelike waardes uit te leef soos om kos te vat vir iemand wat siek is of te gaan kuier vir sieker of iemand te gaan help wat hulleself nie kan help nie, moet hulle verkieslik hulle kinders saamneem en hulle laat deelneem aan die soort van uitreikaksies. Dit is van die kagtigste maniere van geloofsvorming by hierdie lewensfase.

Omdat kinders se morele vorming in hierdie lewensfase baie sterk gebou is op wederkerigheid (As jy iets vir my, sal ek iets vir jou..), behoort ouers aan te sluit by hierdie nuwe vaardigheid in geloofsvorming. Wanneer kind by die huis kom en vertel “Hoekom moet ek probeer om nice te wees  teenoor hom/haar as hy/sy nie nice is met my nie?” kan Ouers dan hierop reageer deur Christelike waardes (frame of mind) te betrek: “As jy nie bereid is om ander wat iets slegs aan jou gedoen het te vergewe nie, hoe kan jy van ander verwag om jou te vergewe as jy hulle seermaak? Jesus het ons geleer om te vergewe – weer en weer!”

 

Fisies Verstandelik Sosiaal Moreel Geestelik
  Eerste deel van die fase – ENERGIEKGeniet gedurige beweging: hardloop en spring ipv loop. Vrae verskeie aktiwiteite. Groei nie meer so vinnig nie.

 

 

 

 

 

Latere deel van die fase – SWERWER lewenslustig, nuuskierig. Wil plekke sien en ontdek, wil dinge doen Baie aktief en uitgelate. Hou van tokperdjies. Hou ook baie van avontuur, kampe en buitelewe.

Eerste deel van die fase – WAARNEMER Leer lees, wêreld ontplof. Leergierig en leer maklik. Dink letterlik en nie abstrak nie, het konkrete voorbeelde nodig.

 

 

 

 

 

 

Latere deel van die fase –

ONDERSOEKER

Nuuskierig en ywer om te leer. Uitstekende geheue. Geniet grappe en truuks. Geïntresseerd in probleemoplossing.

Kreatief. Voorlopige en eenvoudige vorms van redenering op konkrete vlak.

Eerste deel van die fase –GROEPSPELER

Minder egoïsties. Hou van kinders van dieselfde ouderdom. Het ’n beste vriend. Hou van troeteldiere. Hou van voorgee.

Goedkeuring van volwassenes is belangrik. Verkies nie-kompeterende aktiwiteite.

Latere deel van die fase –

BENDE-GEÖRIENTEERD

Wil deur ouderdomsgroep raakgsien en aanvaar word.Geniet kompetisie. Is lojaal. Heldeverering. Regverdigheid is belangrik. Vergelyk hulself met ander.

 

INSTRUMENTELE UITRUILING

Eienskappe in die fase “tit for tat” of  “you scratch my back and I’ll scratch yours”. Regverdigheid word gesien as ‘n proses waar verskillende partye ‘n ooreenkoms met mekaar het. “As jy dit… dan sal ek dat”

Ek tree goed op as iemand teenoor my goed opgetree het.

 

Eerste deel van die fase –ONDERSKEI

Onderskei tussen goed en kwaad. Vertrou mense. Hou van aksie.  Is lief vir stories en luister graag na sendingstories. Aanvaar Jesus as Verlosser. Leer bid en leef vir Jesus.

Identifisering met stories en karakters in stories is NB.

Latere deel van die fase –

AANBIDDER

Vrae vrae oor Christenskap. Beredeneer aspekte van geloof in huis. Help om Christelike “fame of mind” te ontwikkel waardeur hulle wêreld beoordeel. Sluit aan by wederkerigheid: “Hoe verwag jy dat ander jou moet vergewe as jy hulle nie wil vergewe nie?” “Ons kan vergewe omdat ons vergewe is.” Betrek kinders wanneer waardes uitgeleef word bv. teenoor bure, ouer persone, hulpverlening ens.