All posts by: nico

About nico

Daar is toenemende denke in die groter wêreldkerk dat die belang van die huis en ouers se invloed op geloofsvorming onderspeel word.  Die Algemene sinode se Taakspan Kategese het die term Huisgeloof geskep, om gemeenteleiers te help om met ’n ander lens na geloofsvorming te kyk. Dit is ’n lens wat poog om te wys […]