Jeugfokus

Kindfase 6-12 jaar Fisiese ontwikkeling Verstandelike ontwikkeling Sosiale ontwikkeling Geloofsontwikkeling Hierdie geloofsfase begin om sigbaar te word tussen 5 en 7 jarige ouderdom en duur gewoonlik tot die vroeë adolessensie 11 tot 13 jaar.  Sommige volwassenes word die beste deur hierdie geloofsfase beskryf. Een van die mees belangrikste eienskappe tydens hierdie fase van geloof is […]

Kleuter fase of voorskoolse fase Fisiese ontwikkeling: Kinders is baie besig in hierdie lewensfase. Dit dra by tot die vinnige fisiese- en biologiese ontwikkeling in hierdie lewensfase. Dit sluit in groei in lengte, gewig, proporsie, spier- en been-groei, verlies van baba-tande en groei van permanente tande, brein ontwikkeling, perseptuele ontwikkeling en fyn- (gebruik van fyn […]

Baba-fase (0-2 jaar) Hierdie lewensfase word in twee gedeel, sodat die ontwikkeling binne hierdie fase meer akkuraat omskryf kan word. Die eerste fase staan bekend as die Neonatale- of pasgebore-fase (eerste vier maande) en die tweede, die baba-fase. Neonatale- of pasgebore-fase Fisiese voorkoms: Pasgebore babas is fisies gesproke nie baie mooi nie. Hulle voorkoms word […]

Hier is ʼn paar PowerPoint-skyfies uit Dancing in the Dark: Youth, Popular Culture, and the Electronic Media (as ek reg onthou). KLIK HIER om dit gratis aflaaibaar. Gemeenteleiers kan dit goed gebruik as ʼn afskopplek om oor “vandag se kinders” te gesels. Dit gee hulle die geleentheid om die ouers uit te nooi om met […]

Jeugfokus-produkte is die amptelike produkte wat deur die Kategese-taakspan van die NG Kerk ontwikkel en goedgekeur is, in gesamewerking met Bybel-Media. Ons is trots om die volgende NUWE PRODUKTE aan julle bekend te stel. Klik hier vir die volledige Kategeseprodukgids. PLAAS U BESTELLING VOOR 19 NOVEMBER EN ONTVANG EEN VAN DIE VOLGENDE MUSIEK CD/DVD VAN U KEUSE […]

Bybel-Media is ’n belangrike rolspeler in die maak van kategeseprodukte. ‘n Mens kan die veelkantigheid van kategese met drie doelwitte en vier metafore beskryf. Wat wil ons regkry met kategese? Ons soek materiaal wat jongmense se aandag hou. Ons soek begeleiers wat weet wat hulle doen. Ons soek duidelikheid oor die doel van kategese. Die […]

Gemeentes rapporteer: Ons kinders (en volwassenese) ken nie meer die Bybel nie. Daarom sê die Taakspan van die Algemene Sinode: Terug na die Bybel self! Vertel die Bybelse verhale uit die Bybel self. Moenie rondspring nie. Neem een groep verhale, plaas dit op een paneel en ‘parkeer’ ‘n ruk daar. Bou dan ‘n groot storielyn […]

Jongmense sê: Ons is moeg vir fake godsdiens. Die Taakspan van die Algemene Sinode sê: Ons hoor julle. Ons klim saam met julle op ‘n vinnige vlot rivier af en gesels saam oor die Real lewe. Kom ons praat oor dit wat ons glo, die reëls vir die lewe en die drome wat ons najaag. […]

  • 1
  • 2