Jeugfokus

Oral hoor ons: Die gesinslewe in die land het heeltemal verander. Mense wat in een huis as ‘n eenheid saam funksioneer, is nie altyd met bloedbande aan mekaar verbind nie. Die Taakspan van Algemene Sinode sê: Kom ons noem hierdie kerngroep in ons samelewing die Huis. Geloof word veral gevorm in die groep waar ons […]

  • 1
  • 2