• Belydenis van geloof - Gespreksgids

  ʼn Gids vir jongmense en volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê. Hierdie boek fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van wat ons glo. Belydenis van geloof vir mense van enige ouderdom.

  KLIK HIER VIR MEER INLIGTING

 • G8 - Verwoord en lewe wat jy glo

  Die gedagte agter die G8-program is om die leer van die kerk eenvoudig saam te vat. Hierdie ontmoetings gee vir jou ʼn hulpmiddel om geloof werklik te verstaan en dit prakties uit te leef. Pakket sluit in: ʼn Werkboek vir jongmense/volwassenes en ʼn DVD met die handleiding vir aanbieder, videosnitte, hulpmiddels en ʼn kampgids.

  KLIK HIER VIR MEER INLIGTING

 • GERAT … om jongmense te begelei

  Hierdie kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas gaan saam met die DVD-snit as agtergrond vir of inleiding tot die betrokke tema. Tydens die kursus kyk die groep na hierdie DVD-snitte en bespreek dan die vrae wat in die handleiding is. Elk van die vier temas word ook aangevul met sewe klanksnitte op ʼn CD.

  KLIK HIER VIR MEER INLIGTING

 • Altyd daar – Leiersgids

  Altyd daar werk met stories en verhale wat ons help om God raak te sien. Dit is vir laat-hoërskoolleerders en finalejaar-katkisante ontwikkel, maar kan ook suksesvol gebruik word vir kleingroepe wat uit jong volwassenes bestaan.

  KLIK HIER VIR MEER INLIGTING

 • Altyd daar – Gesprekgids

  Altyd daar werk met stories en verhale wat ons help om God raak te sien. Dit is vir laat-hoërskoolleerders en finalejaar-katkisante ontwikkel, maar kan ook suksesvol gebruik word vir kleingroepe wat uit jong volwassenes bestaan.

  KLIK HIER VIR MEER INLIGTING

 • Ds Marthinus Bosman

  Taakspan vir Kategese: Belydenisfase

  Vir algemene navrae, kontak 021 864 8281
  Vir bestellings, kontak 021 864 8210 of e-pos [email protected]