Laerskool

LP3 is ʼn kategese-reeks wat spesiaal deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode ontwikkel is met die oog op die geloofsvorming van junior (graad 1-3) en middelfase- (graad 4-7) laerskoolleerders. Dit word gebruik saam met die LP3-panele, -prente en -portrette.

Die volgende indelings maak dit duidelik watter panele, prente en portrette by watter jaargang pas. Die groottes van die prente en portrette hang natuurlik af van die grootte van die plakkate wat die gemeente bestel het.

CoolstePlan_Inleiding WysMyDieWeg_Inleiding EneOre_Inleiding LeefSoosJesus_Inleiding WowDisWaar_Inleiding SoIsEk_Inleiding

Kindfase 6-12 jaar

  • Fisiese ontwikkeling
  • Verstandelike ontwikkeling
  • Sosiale ontwikkeling
  • Geloofsontwikkeling

Hierdie geloofsfase begin om sigbaar te word tussen 5 en 7 jarige ouderdom en duur gewoonlik tot die vroeë adolessensie 11 tot 13 jaar.  Sommige volwassenes word die beste deur hierdie geloofsfase beskryf. Een van die mees belangrikste eienskappe tydens hierdie fase van geloof is wat Piaget konkrete optrede noem: Die gebruik van voorlopige en eenvoudige vorms van redenering op ’n konkrete vlak. Kinders en mense op hierdie vlak van geloof hou van stories maar verstaan dit letterlik. Hulle het ook ’n ingeboude sin vir regverdigheid.

In die hart van elke gemeente se kultuur is ’n “frame of mind” (Myth)  – ’n gemeenskaplike storie wat die identiteite van die lede vorm en hulle leer om die wêreld in verhouding met God te sien. Sonder enige twyfel is een van die grootste take van gemeentes in hierdie fase om geleenthede te skep  waar kinders hierdie storie van die gemeente kragtig as ’n soort voorskou kan hoor, sien en beleef. Die Christelike “frame of mind” behoort in hierdie fase vir kinders geleer en gewys te word en hulle behoort dit te beleef dat dit nie net woorde is nie, maar eg. Nog ’n uitdaging is dat hulle daarmee en met die geloofsgemeenskap kan en wil identifiseer. Wanneer ouers dus besig is om elke dag hulle Christelike waardes uit te leef soos om kos te vat vir iemand wat siek is of te gaan kuier vir sieker of iemand te gaan help wat hulleself nie kan help nie, moet hulle verkieslik hulle kinders saamneem en hulle laat deelneem aan die soort van uitreikaksies. Dit is van die kagtigste maniere van geloofsvorming by hierdie lewensfase. Lees meer >>