Kleuter fase of voorskoolse fase

Fisiese ontwikkeling:

Kinders is baie besig in hierdie lewensfase. Dit dra by tot die vinnige fisiese- en biologiese ontwikkeling in hierdie lewensfase. Dit sluit in groei in lengte, gewig, proporsie, spier- en been-groei, verlies van baba-tande en groei van permanente tande, brein ontwikkeling, perseptuele ontwikkeling en fyn- (gebruik van fyn spiere in hande en vingers) en groter motoriese (gebruik van groot spiere wat bv. gebruik word om te klim, spring en te hardloop) ontwikkeling.

Fisiese ontwikkeling beïnvloed kognitiewe-, persoonlikheids- en sosiale ontwikkeling.

Verstandelike ontwikkeling

Ons kan praat van ’n fase van onlogiese denke. Verstandelik ontwikkel kleuters in hierdie fase ’n meer gesofistikeerde en georganiseerde denkvermoë. Die driejarige kan twee aksies beskryf, die vierjarige kan ’n paar meer dimensies byvoeg en die sesjarige kan detail weergee en nog dinge soos voorsorgmaatreëls. Kleuters in hierdie fase is konstant besig om hulle kennis oor hulle fisiese- en sosiale wêreld uit te brei.  Lees Meer >>